Hotpot

Chongqing Qiqi Hot Pot

Address: 1# Linjiangmen, Yuzhong District, Chongqing

Tel: 023-63722578

Editor:陈乔第