Hotpot

Maixiangyuan Hot Pot

Address: 1F, Xinyuan Electronic Power Maision, Shanan Road, Shapingba District in Chongqing

Tel: 65429932

Editor:陈乔第