Charming Shapingba
HP (Chongqing) Computer Co., Ltd.

 
HP (Chongqing) Computer Co., Ltd.
 

 
Laptop production base of HP (Chongqing) Computer Co., Ltd.